ORK BEOGRAD

BEOGRADSKE ROMANTIČARKE

Kontakt

 orgbgd_logo

OSNOVNI PODACI
NAZIV KLUBA ORK BEOGRAD
OSNOVNI REGISTRACIONI CENTAR Beograd
TEKUĆI RAČUN KLUBA 160-81001-58
PIB KLUBA 100280201
KONTAKT PODACI
LICE ZA KONTAKT
ADRESA KLUBA Mije Kovačevića 10, 11000 Beograd
E-MAIL ADRESA ork.beograd@open.telekom.rs
KONTAKT TELEFON 011/2754-591
FAX 011/2754-591
SAJT  http://orkbeograd.org.rs/
ORK BEOGRAD © 2015 ORK Beograd